Bilder von unserer Katze "Snofjell's Haiya"
Haiya und Sabrina, 26.02.2000